Politica de Confidențialitate


Informații privind măsurile de securitate a datelor
Operatorul de date gestionează datele într-un sistem închis pe baza cerințelor Politicii de securitate a informațiilor.

Managerul de date are grijă de protecția implicită și încorporată a datelor. În acest scop, Operatorul de date aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a:

reglementează cu exactitate accesul la date;
acordați acces numai persoanelor care au nevoie de date pentru a îndeplini sarcina cu acestea și, chiar și atunci, pot fi accesate numai datele care sunt minim necesare pentru îndeplinirea sarcinii;
selectează cu atenție procesatorii de date pe care îi încredințează și asigură securitatea datelor printr-un contract adecvat de prelucrare a datelor;
asigura imuabilitatea (integritatea datelor), autenticitatea si protectia datelor prelucrate.
Operatorul de date aplică măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Subiecții datelor, în special împotriva distrugerii, pierderii, modificării, transmiterii, utilizării, accesului sau prelucrării lor accidentale, neautorizate sau ilegale. Operatorul de date va notifica imediat Persoana vizată în cazul accesului neautorizat la sau al utilizării datelor cu caracter personal despre care se știe că prezintă un risc ridicat pentru persoana vizată.

Dacă este necesară transmiterea Persoanei vizate, Operatorul de date va asigura protecția corespunzătoare a datelor transmise, de exemplu prin criptarea fișierului de date. Operatorul de date este pe deplin responsabil pentru prelucrarea Subiecților datelor efectuată de terți.
Controlorul de date se asigură că datele Persoanei vizate sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii cu copii de rezervă adecvate și regulate.

Gestionarea cookie-urilor
Identificarea utilizatorilor, înregistrarea „coșului de cumpărături” și urmărirea vizitatorilor.
Temei juridic pentru gestionarea datelor: Interes legitim – interesul legitim al Operatorului de date este de a optimiza și monitoriza serviciile sale.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate:

număr unic de identificare,
datele,
numiri
Termenul limită planificat pentru gestionarea datelor: ultima zi lucrătoare a lunii martie a celui de-al 4-lea an de la încheierea gestionării datelor.

15.1 Definirea managementului datelor cookie
15.2 Cookie-urile specifice magazinelor online sunt așa-numitele „cookie-uri utilizate pentru o sesiune protejată cu parolă”, „cookie-uri necesare pentru coșul de cumpărături” și „cookie-uri de securitate”, a căror utilizare nu necesită acordul prealabil al persoanelor vizate.
15.3 Faptul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: număr unic de identificare, date, ore
15.4 Domeniul de aplicare al părților interesate: Toate părțile interesate care vizitează site-ul web.
15.5 Scopul gestionării datelor: identificarea utilizatorilor, înregistrarea „coșului de cumpărături” și urmărirea vizitatorilor.
15.6 Durata gestionării datelor, termenul limită de ștergere a datelor: sesiune c_i: nume de utilizator, adresă de e-mail - pentru identificare la autentificare - șters la fiecare 2 ore, actualizat la fiecare 5 minute, ultimele produse vizualizate: șterse după 5 ani, nume utilizator chat-uri: șters după 5 ani, produse preferate: șterse după 5 ani, ID sesiune php: șters prin închiderea browserului.
15.7 Persoana posibililor operatori de date îndreptățite să acceseze datele: Operatorul de date nu gestionează datele personale prin utilizarea cookie-urilor.
15.8 Descrierea drepturilor persoanelor vizate legate de gestionarea datelor: Persoana vizată are opțiunea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente/Setări al browserelor, de obicei sub setările elementului de meniu Protecția datelor.
15.9 Temei juridic pentru gestionarea datelor: Consimțământul persoanei vizate nu este necesar dacă unicul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea de informații prin intermediul unei rețele de comunicații electronice sau dacă furnizorul de servicii are absolut nevoie de acesta pentru a furniza un serviciu legat de societatea informațională în mod specific solicitate de abonat sau utilizator.

Servicii analitice
Operatorul de date utilizează serviciul Google Analytics pentru a urmări statisticile paginilor și datele demografice ale utilizatorilor, interesul și comportamentul pe site-uri web. Organizația folosește, de asemenea, Google Search Console pentru a optimiza site-ul web pentru motoarele de căutare și pentru a măsura satisfacția utilizatorilor. Google oferă opțiunea de a limita utilizarea serviciilor de analiză. Vizitați pagina Google pentru a renunța la utilizarea datelor de către Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Legislația aplicabilă
Legislația care reglementează prelucrarea datelor efectuată de către Operatorul de date:

Regulamentul 2016/679 (UE) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”),
CXII din 2011 privind dreptul la informare, autodeterminare și libertatea de informare. Act (denumit în continuare: „Actul de informații”),
Legea C din 2000 privind contabilitatea (denumită în continuare „Legea contabilității”),
Legea V din 2013 privind Codul civil (denumită în continuare „Codul civil”),
consumatorul CLV din 1997 privind protectia. Act (în continuare: „Legea privind protecția consumatorului”)
CXXXIII din 2005 privind regulile de protecție a persoanelor și bunurilor și a activității de detectiv privat. Act (în continuare: „Legea privind protecția activelor”).
Remediu legal
În cazul unei încălcări percepute a drepturilor legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, orice persoană vizată se poate adresa instanței competente, Tribunalul Capitalei din capitală, sau poate deschide o anchetă.

La Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei
Președinte: dr. Attila Péterfalvi,
Adresa: 1024 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Contact: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Salka, 5 noiembrie 2022